Melanie Square Swedish

Melanie Square Swedish

Av Carolyn Christmas

Size: 30,5 cm

Material

Worsted/Aran-weight garn (viktkategori 4) i upp till fyra färger. Jag använde Impeccable av Loops and Threads i följande färger:

A            Soft Fern

B            Rich Orchid

C            Fern

D            Soft Rose

Storlek på virknål H/8/5.00 mm eller storlek som krävs för att uppnå önskat mått.

Virkfasthet: Varv 1-4 skall ha ett mått på 10,8 cm.

Specialmaskor

Magisk ring (valfritt) länk till http://www.mooglyblog.com/the-magic-circle/

Osynligt avslut (valfritt) länk till http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/crochet-tutorials/crochet-invisible-join-vs-slip-stitch-join/

Bärmaska: Arbeta på avigsidan, (fm i nästa m, dst i nästa m) runt om enligt instruktioner.

Start 3-st kluster 2 lm (räknas som första del av st i kluster), (omtag, drag igenom ögla i samma m el. mellanrum, omtag, dra igenom 2 öglor på virknålen) 2 ggr, omtag, dra igenom alla 3 öglor på virknålen.

3-st kluster: Omtag, drag igenom ögla i avsedd m eller mellanrum, omtag, drag i genom 2 m på virknålen, (omtag, drag upp ögla i samma m eller mellanrum, omtag, drag igenom 2 öglor på virknålen) 2 ggr, omtag, drag igenom alla 4 öglor på virknålen.

Instruktioner:

Varv 1: Med färgA, virka 5 lm, sm för att sluta ringen (eller gör en magisk ring), 3 lm (räknas som st), 11 st i ring, avsluta med sm i toppen av initiala lm-kedjan (eller gör ett osynligt avslut). Fäst tråden. (12 st)

Varv 2: Fäst färg B med sm i någon m, gör start 3-st kluster i samma m (se specialmaskor), 2 lm, (3-stkluster i nästa m – se specialmaskor- 2lm)runt och avsluta med sm i toppen av startkluster. Fäst tråden (12 3-st kluster, 12 2lm-mellanrum)

Varv 3: Fäst färg D med fm i något 2lm-mellanrum, (1lm, fm, 1lm) i samma mellanrum, (fm, 1lm) 2 ggr i varje 2lm-mellanrum runt om, avsluta med sm i första fm, klipp ej av. (24 fm och 24 1lm-mellanrum)

Varv 4 : Fortsätt med färg D, sm till 1lm-mellanrum, 3 lm (räknas som st), (st, 2 lm, 2 st) i samma mellanrum, * hst i 1lm-mellanrum, (fm i nästa 3 1lm-mellanrum) 3 ggr, hst i 1lm-mellanrum **, (2 st, 2 lm, 2 st) i nästa 1lm-mellanrum *; upprepa från * till* runt om och avsluta sista repetition vid **, avsluta med sm i toppen av initiala lm-kedjan (eller gör ett osynligt avslut). Fäst tråden. (9 m på vardera sidan, 4 2lm-hörn)

Varv 5: Fäst färg C med sm i något lm-hörn, 3 lm (räknas som st), (st, 2 lm, 2 st) i samma mellanrum, st i varje m runt om med (2 st, 2 lm, 2 st) i varje hörn, avsluta med sm i toppen av initiala lm-kedjan. Klipp ej av. (13 st på vardera sidan, 4 2lm-hörn)

Varv 6: Fortsätt med färg C, 3 lm, st i nästa m, (2 st, 2 lm, 2 st) i hörn, st i varje m runt om med (2 st, 2 lm, 2 st) i varje hörn, avsluta med sm i toppen av initiala lm-kedjan. Fäst tråden. (17 st på vardera sidan, 4 2lm-hörn)

Varv 7: Vänd och arbeta från avigsidan. Fäst färg B med sm i något lm-hörn, 2 lm, fm i samma mellanrum * (dst i nästa m, fm i nästa m) 8 ggr, dst i nästa m **, (fm, 2 lm, fm) i hörn *; upprepa från * till * runt om och avsluta sista repetition vid **, avsluta med sm i första fm. Fäst tråden. (9 bärmaskor och 10 fm på vardera sidan, 4 2lm-hörn)

Varv 8: Arbeta från rätsidan, Fäst färg A med sm i något lm-hörn, 3 lm (räknas som st), (2 st, 2 lm, 3 st) i samma mellanrum, * hoppa över nästa fm, (hoppa över nästa dst, 2 st i nästa st) 8 ggr, hoppa över nästa dst, hoppa över nästa fm **, (3, st, 2 lm, 3 st) i nästa hörn upprepa från * till * runt om och avsluta sista repetition vid **, avsluta med sm i toppen av initiala lm-kedjan. Klipp ej av. (22 st på vardera sidan, 4 2lm-hörn)

Varv 9: Fortsätt med färg A, 3 lm (räknas som st), st i varje m runt om med (2 st, 2 lm, 2 st) i varje hörn, avsluta med sm i toppen av initiala lm-kedjan (eller gör ett osynligt avslut). Fäst tråden. (26 st på vardera sidan, 4 2lm-hörn)

Varv 10: Vänd och arbeta från avigsidan. Fäst färg D med sm i något lm-hörn, 2 lm, fm i samma mellanrum, * hoppa över nästa st, (dst i nästa m, fm i nästa m) 12 ggr, dst i nästa m **, (fm, 2 lm, fm) i nästa hörn *; *; upprepa från * till * runt om och avsluta sista repetition vid **, avsluta med sm i första fm. Fäst tråden. (13 bärmaskor på vardera sidan, 4 2lm-hörn)

Varv 11: Arbeta från rätsidan, Fäst färg C med sm i något lm-hörn, 3 lm (räknas som st), (2 st, 2 lm, 3 st) i samma mellanrum, * hoppa över nästa fm, (hoppa över nästa dst, 2 st i nästa m) 13 ggr **, (3 st, 2 lm, 3 st) i nästa hörn-mellanrum upprepa från * till * runt om och avsluta sista repetition vid **, avsluta med sm i toppen av initiala lm-kedjan. Fäst ej tråden. (32 st på vardera sidan, 4 2lm-hörn)

Varv 12: Fortsätt med färg C, 3 lm (räknas som st), st i varje m runt om med (2 st, 2 lm, 2 st) i varje hörn, avsluta med sm i toppen av initiala lm-kedjan (eller gör ett osynligt avslut). Fäst tråden. (36 st på vardera sidan, 4 2lm-hörn)