Andrea Square – Swedish

Andrea Square – Swedish

Av Carolyn Christmas

Storlek: 30,5 cm

Material

Worsted/Aran-weight garn (viktkategori 4) i upp till fyra färger. Jag använde Impeccable av Loops and Threads i följande färger:

A            Soft Fern

B            Rich Orchid

C            Fern

D            Soft Rose

Storlek på virknål H/8/5.00 mm eller storlek som krävs för att uppnå önskat mått.

Virkfasthet: Varv 1-6 skall ha ett mått på 12,7 cm.

Specialmaskor

Magisk ring (valfritt) länk till http://www.mooglyblog.com/the-magic-circle/

Osynligt avslut (valfritt) länk till http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/crochet-tutorials/crochet-invisible-join-vs-slip-stitch-join/

Bärmaska: Arbeta på avigsidan, (fm i nästa m, dst i nästa m) runt om enligt instruktioner.

Instruktioner:

Varv 1: Med färg D, virka 5 lm, sm för att sluta ringen (eller gör en magisk ring), 3 lm (räknas som st), 15 st i ring, avsluta med sm i toppen av initiala lm-kedjan (eller gör ett osynligt avslut). Fäst tråden. (16 st)

Varv 2: Fäst färg B med fm i någon m, 1 lm, (fm, 1 lm) i varje m runt om, avsluta med sm i första fm. Klipp av och fäst. (16 fm, 16 1lm-mellanrum)

Varv 3: Fäst färg B med fm i något 1lm-mellanrum, 1 lm, (fm, 1 lm) i varje 1lm-mellanrum runt om, avsluta med sm i första fm. Klipp av och fäst. (16 fm, 16 1lm-mellanrum)

Varv 4: Fäst färg A med fm i något 1lm-mellanrum, 2 lm, (fm, 2 lm) i varje 1lm-mellanrum runt om, avsluta med sm i första fm. Klipp av och fäst. (16 fm, 16 2lm-mellanrum)

Varv 5: Fäst färg C med fm i något 2lm-mellanrum, 1 lm, (fm, 1 lm) i samma mellanrum, (fm, 1 lm) 2 ggr i varje 2lm-mellanrum runt om, avsluta med sm i första fm. Klipp av och fäst. (32 fm, 32 1lm-mellanrum)

Varv 6: Fäst färg A med fm i något 1lm-mellanrum, 1 lm, (fm, 1 lm) i varje 1lm-mellanrum, avsluta med sm i första fm. Klipp av och fäst. (32 fm, 32 1lm-mellanrum)

Varv 7: Fäst färg D med fm i något 1lm-mellanrum, 1 lm, (fm, 1 lm) i varje 1lm-mellanrum, avsluta med sm i första fm. Klipp av och fäst. (32 fm, 32 1lm-mellanrum)

Varv 8: Fäst färg B med fm i något 1lm-mellanrum, 3 lm (räknas som st), (st, 2 lm, 2 st) i samma mellanrum, * 1 lm, st i nästa 1lm-mellanrum, 1 lm, hst i nästa 1lm-mellanrum, (lm, 1 fm i nästa 1lm-mellanrum) 3 ggr, 1 lm, hst i nästa 1lm-mellanrum, 1 lm, st i nästa 1lm-mellanrum, 1 lm **, (2 st, 2 lm, 2 st) i nästa 1lm-mellanrum *; upprepa från * till * runt om och avsluta sista repetition vid **, avsluta med sm i toppen av initiala lm-kedjan (eller gör ett osynligt avslut). Fäst tråden. (11 m, 8 1lm-mellanrum på vardera sidan och 4 2lm-hörn)

Varv 9: Fäst färg A med sm i något lm-hörn, 3 lm (räknas som st), (st, 2 lm, 2 st) i samma mellanrum, * (1 lm, fm i nästa 1lm-mellanrum) 8 ggr, 1 lm **, (2 st, 2 lm, 2 st) i nästa hörn *, upprepa från * till * runt om och avsluta sista repetition vid **, avsluta med sm i toppen av initiala lm-kedjan (eller gör ett osynligt avslut). Fäst tråden. (12 m, 9 1lm-mellanrum på vardera sidan och 4 2lm-hörn)

Varv 10: Fäst färg C med sm i något lm-hörn, 3 lm (räknas som st), (st, 2 lm, 2 st) i samma mellanrum, * (2 st i nästa 1lm-mellanrum) 9 ggr **, (2 st, 2 lm, 2 st) i nästa hörn *, upprepa från * till * runt om och avsluta sista repetition vid **, avsluta med sm i toppen av initiala lm-kedjan (eller gör ett osynligt avslut). Fäst tråden. (22 st på vardera sidan och 4 2lm-hörn)

Varv 11: Fäst färg D med sm i något lm-hörn, 2 lm, fm i samma mellanrum, * (1 lm, hoppa över nästa st, fm i st) 11 ggr, 1 lm **, (2 st, 2 lm, 2 st) i nästa hörn *, upprepa från * till * runt om och avsluta sista repetition vid **, avsluta med sm i toppen av initiala lm-kedjan. Fäst tråden. (13 fm, 12 1lm-mellanrum på vardera sidan och 4 2lm-hörn)

Varv 12: Vänd och arbeta från avigsidan. Fäst färg B med sm i något lm-hörn, 2 lm, fm i samma mellanrum, * (dst i nästa m, fm i nästa 1lm-mellanrum) 12 ggr, dst i nästa m**, (fm, 2 lm, fm) i nästa hörn *; upprepa från * till * runt om och avsluta sista repetition vid **, avsluta med sm i första fm. Fäst tråden. (13 bärmaskor på vardera sidan och 4 2lm-hörn)

Varv 13: Arbeta från rätsidan, Fäst färg D med sm i något lm-hörn, 2 lm, fm i samma mellanrum, * fm i nästa fm, (1 lm, hoppa över nästa dst, fm i nästa fm) 13 ggr **, (fm, 2 lm, fm) i nästa hörn *; upprepa från * till * runt om och avsluta sista repetition vid **, avsluta med sm i första fm. Fäst tråden. (16 fm, 13 1lm-mellanrum på vardera sidan och 4 2lm-hörn)

Varv 14: Fäst färg A med sm i något lm-hörn, 2 lm , fm i samma mellanrum, fm i varje fm och i varje 1lm-mellanrum runt om med (fm, 2 lm, fm) i varje hörn, avsluta med sm i första fm. Fäst tråden (eller gör ett osynligt avslut). Fäst tråden. (31 fm på vardera sidan, och 4 2lm-hörn)

Varv 15: Vänd och arbeta från avigsidan. Fäst färg C med sm i något lm-hörn, 2 lm , fm i samma mellanrum, * hoppa över nästa fm, (dst i nästa fm, fm i nästa fm) 15 ggr, dst i nästa st **, (fm, 2 lm, fm) i nästa hörn *; upprepa från * till * runt om och avsluta sista repetition vid **, avsluta med sm i första fm. Fäst tråden. (16 bärmaskor på vardera sidan och 4 2lm-hörn)

Varv 16: Arbeta från rätsidan, Fäst färg C med sm i något lm-hörn, 3 lm (räknas som st), (st, 2 lm, 2 st) i samma mellanrum, * st i nästa fm, (2 st i nästa fm) 15 ggr, st i nästa fm**, (2 st, 2 lm, 2 st) i nästa hörn, upprepa från * till * runt om och avsluta sista repetition vid **, avsluta med sm i toppen av initiala lm-kedjan (eller gör ett osynligt avslut). Fäst tråden. (36 st på vardera sidan och 4 2lm-hörn)